Причепа Ірина Валеріївна

Кафедра: Кафедра Економіки підприємства і виробничого менеджменту
Посада: доцент

Резюме

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки підприємства та виробничого менеджменту
Заступник завідувача кафедри економіки підприємства та виробничого менеджменту


В 2003 році закінчила Вінницький державний технічний університет, диплом з відзнакою, спеціальність «Менеджмент організацій», кваліфікація менеджера-економіста.

В 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Оцінювання в управлінні інноваційним потенціалом машинобудівних підприємств»
за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності) в Хмельницькому національному університеті.


В 2014 році присвоєно вчене звання "доцент" кафедри економіки підприємства та виробничого менеджменту.

Стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації, зокрема у ВНТУ, складає 15 років.


Профіль GOOGLE  АКАДЕМІЯ 
Профіль ORCID
Профіль SCOPUS
Профіль  в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського

Викладає курси: "Ділове адміністрування", "Економічне обгрутування інноваційних рішень", "Економіка та організація виробництва", "Виробниче і комерційне підприємництво".

Публікацій 88

Електронна пошта prychepa@vntu.edu.ua