Причепа Ірина Валеріївна

Кафедра: Кафедра Економіки підприємства і виробничого менеджменту
Посада: доцент

Наукова робота

Наукові інтереси: проблеми інноваційного розвитку та формування конкурентних переваг вітчизняних підприємств за умов глобалізації економічних відносин, інтелектуалізації економічних відносин і процесів на різних рівнях господарювання та підвищення ефективності управління ними.

Профіль GOOGLE  АКАДЕМІЯ 
Профіль ORCID
Профіль SCOPUS
Профіль  в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського

Автор та співавтор біля  70 наукових і навчально-методичних публікацій, у т.ч.  4 навчальних посібники та 2 практикуми, 6 колективних монографій, понад 35 статей у наукових фахових виданнях та у виданнях, зареєстрованих у міжнародних наукометричних базах даних, 1 стаття  у виданнях, які індексуються у наукометричних базі Scopus.