Причепа Ірина Валеріївна

Кафедра: Кафедра Економіки підприємства і виробничого менеджменту
Посада: доцент

Навчально-методична робота

Методичні вказівки (7)

1. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Економічне обґрунтування інноваційних рішень в галузі інформаційних технологій» для студентів технічних спеціальностей / Уклад.: І. В. Причепа, О. О. Адлер. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – 44 с.
2. Методичні вказівки до організації самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Ділове адміністрування» для студентів заочної форми навчання спеціальності 073 «Менеджмент» [Електронний ресурс] / Уклад. І. В. Причепа. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – 60 с.
3. Методичні вказівки до підготовки та написання курсової роботи з дисципліни «Проектний менеджмент» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» / Уклад. І. В. Причепа. – Вінниця : ВНТУ, 2019. – 47 с.
4. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Ділове адміністрування» для студентів спеціальності 073 – «Менеджмент» / Уклад. І. В. Причепа. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 24 с.
5. Методичні вказівки до підготовки та написання курсової роботи з дисципліни «Ділове адміністрування» для студентів спеціальності 7(8).03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» / Уклад. І. В. Причепа. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 53 с.
6. Методичні вказівки до підготовки та написання курсової роботи з дисципліни «Економічне обґрунтування інноваційних рішень» для студентів технічних спеціальностей / Уклад. О. О. Адлер, І. В. Причепа, Н. М. Тарасюк. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 39 с.
7. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Менеджмент організацій» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій» [Текст] / уклад. : Л. М. Несен, О. Г. Ратушняк, І. В. Причепа. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 49 с.

Навчальні посібники (7)

1. Економічне обґрунтування інноваційних рішень. Самостійна та індивідуальна робота студентів : навч. посіб. / В. В. Кавецький, І. В. Причепа, Л. О. Нікіфорова. – Вінниця : ВНТУ, 2019. – 143 с.
2. Кавецький В. В. Економічне обґрунтування інноваційних рішень. Самостійна та індивідуальна робота студентів : навч. посіб. / В. В. Кавецький, І. В. Причепа, Л. О. Нікіфорова. – Вінниця : ВНТУ, 2019. – 142 с.
3. Причепа І.В. Економіка та організація виробництва. Самостійна та індивідуальна робота студентів : навчальний посібник / І. В. Причепа, Л. П. Руда. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 186 с.
4. Причепа І.В. Економіка та організація виробництва. Самостійна та індивідуальна робота студентів : навчальний посібник / І. В. Причепа, Л. П. Руда. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 186 с.
5. Кавецький В. В. Економічне обґрунтування інноваційних рішень [Текст] : навчальний посібник / В. В. Кавецький, І. В. Причепа, Л. О. Нікіфорова. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 137 с.
6. Економічне обґрунтування інноваційних рішень : практикум / В. В. Кавецький, В. О. Козловський, І. В. Причепа. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 112 с.
7. Причепа І. В. Економіка підприємства. Самостійна та індивідуальна робота студентів [Текст] : навчальний посібник / І. В. Причепа, Л. П. Руда. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 144 с.

Практикум (2)

1. Кавецький В. В. Економічне обґрунтування інноваційних рішень [Текст] : практикум / В. В. Кавецький, В. О. Козловський, І. В. Причепа. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 113 с.
2. Ціни і ціноутворення : практикум / Н. М. Малініна, І. В. Причепа, В. В. Кавецький. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 64 с.

Робочі програми (7)

1. Причепа І.В. Робоча програма навчальної дисципліни «Ділове адміністрування», рівень вищої освіти – другий (магістерський), галузь знань – 07 Управління та адміністрування спеціальність – 073 Менеджмент, освітні програми Менеджмент підприємств, організацій і установ, Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, Менеджмент фінансово-кредитної діяльності, Менеджмент і бізнес-адміністрування
2. Причепа І.В. Робоча програма навчальної дисципліни «Економічне обґрунтування інноваційних рішень» для здобувачів освітнього ступеня магістра галузі знань 07 спеціальностІ 073 – Менеджмент (ОП "Менеджмент підприємств, організацій та установ", "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності")
3. Причепа І.В. Робоча програма дисципліни «Економіка і організація виробництва» для здобувачів освітнього ступеня бакалавра галузі знань 12-Інформаційні технології спеціальності 123 – Комп`ютерна інженерія (ОП "Комп`ютерна інженерія")
4. Причепа І.В. Робоча програма дисципліни «Економіка і організація виробництва» для здобувачів освітнього ступеня бакалавра галузі знань 12-Інформаційні технології, спеціальності125 – Кібербезпека ( ОП "Управління інформаційною безпекою" )
5. Причепа І.В. Робоча програма навчальної дисципліни «Економічне обґрунтування інноваційних рішень в галузі ІТ» для здобувачів освітнього ступеня магістра галузі знань 12 – Інформаційні технології спеціальностІ 123 – Комп`ютерна інженерія (ОП "Комп`ютерна інженерія")
6. Причепа І.В. Робоча програма навчальної дисципліни «Економічне обґрунтування інноваційних рішень в галузі екології» для здобувачів освітнього ступеня магістра галузі знань 10 – Природничі науки спеціальності 101 - Екологія освітньої програми Екологія
7. Причепа І.В. Робоча програма дисципліни «Економіка і організація виробництва» для здобувачів освітнього ступеня бакалавра галузі знань 12-Інформаційні технології спеціальності 125 – Кібербезпека освітньої програми "Безпека інформаційних і комунікаційних систем"

Статті (1)

1. Методичні вказівки до організації самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Ділове адміністрування» для студентів заочної форми навчання спеціальності 073 «Менеджмент» [Електронний ресурс] / Уклад. І. В. Причепа. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – 60 с.